กเบื้องจานไทย (ฉบับร่าง)

เลขทะเบียน: 959.01 พก
เลขเรียกหนังสือ: 05312
ชื่อเรื่อง: กเบื้องจานไทย (ฉบับร่าง)
ผู้แต่ง: พระธรรมวงศ์เวที (อ่ำ ธมฺมทตฺโต)
สำนักพิมพ์: ไม่ระบุ
ปีที่พิมพ์: 2509
ราคา:ไม่ระบุ