สุวรรณภูมิ ทวารวดี

เลขทะเบียน: 959.3พส
เลขเรียกหนังสือ: 00638
ชื่อเรื่อง: สุวรรณภูมิ ทวารวดี

ผู้แต่ง: พระธรรมวงศ์เวที (อ่ำ ธมฺมทตฺโต)
สำนักพิมพ์: ศูนย์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์: 2513
ราคา: ไม่ระบุ